ნიკა წიკლაური, ჯავახეთი

დერეფანი

ისტორია იმაზე, თუ როგორ იცვლება გამუდმებით ჯავახეთის ადამიანური ლანდშაფტი

პოპულარული