ნარგიზ ნასიბოვა, ბაქო. ილუსტრაცია: ლეილა ალი

არჩევანის თავისუფლების გარეშე - როდესაც აზერბაიჯანში მამაკაცებს ძალით აქორწინებენ

პატრიარქატი არამხოლოდ მამაკაცების ძალაუფლებას, არამედ უფროსების მიერ უმცროსების ჩაგვრასაც გულისხმობს.

პოპულარული