ნანიკო სისვაძე, ნინო მემანიშვილი (ფოტო, ვიდეო), გარდაბანი

პოპულარული