მარი მიქაძე, თბილისი

მეგობარი თუ ოკუპანტი?

როგორი დამოკიდებულება აქვთ პროტესტის დაწყების შემდეგ თბილისში რუსების მიმართ

პოპულარული