მანანა ვარდიაშვილი, თბილისი; ფოტო: შაკო მამუკაშვილი

პოპულარული