ლუსინა ტევოსიანი

ლიფტების სიმღერა

სტეფანაკერტში 22 მრავალსართულიანი სახლია. მოსახლეობას მოსაყოლი ბევრი აქვს

პოპულარული