ხატია გოგოხია, თბილისი

ქუჩაში სიცივე და მარტოობაა

ცნობილი ჭემარიტებაა - ქუჩაში შეიძლება ნებისმიერი აღმოჩნდეს, თავს ნურავინ გამოიდებს. აი, ეს ადამიანები უკვე აღმოჩნდნენ იქ

პოპულარული