Hungarian free press.com-ის მასალების მიხედვით

უნგრეთში ჯორჯ სოროსის მიერ დაარსებული უნივერსიტეტის დახურვას აპირებენ

პოლიტოლოგების შეფასებით, უნივერსიტეტის დახურვის იდეა თავად უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. ამ პროცესის მიღმა ისინი უნგრეთსა და დასავლეთს შორის ურთიერთობის გაუარესებასა და ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებზე თავდასხმას ხედავენ

პოპულარული