გაიანე მკრტჩიანი

სხვა სამუშაო არ არის

ნაგავსაყრელი მოსახლეობის ყველაზე უფრო გაჭირვებულ ნაწილს შემოსავლით უზრუნველყოფს

პოპულარული