ფოტო: ვლადიმერ ვალიშვილი

საქართველოში გაუქმდა დევნილთა, კულტურისა და სპორტის და სასჯელაღსრულების სამინისტროები

ახალმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ "მცირე და ეფექტური" მთავრობის სტრუქტურა წარმოადგინა

პოპულარული