ერეკლე ურუშაძე, თბილისი; ფოტო: ნიკოლოზ ურუშაძე

პოპულარული