ეკატერინა მინასიანი

დედობის დეფიციტი

დემოგრაფების პროგნოზით, ქართველები მალე გადაშენების პირას მდგარი ეთნიკური ჯგუფების სიაში აღმოჩნდებიან

პოპულარული