დმიტირი გლებოვსკი, სოხუმი

აფხაზეთი: ბინები როგორც „ომის ნადავლი“ - დაუბრუნებენ თუ არა მათ მფლობელებს?

ბევრი საკუთარ საცხოვრებელს სასამართლოს შემდეგაც ვერ იბრუნებს. მალე კი ქართველების საჩივრებს საერთოდ აღარ განიხილავენ

პოპულარული