ბაბკენ ტუნიანი, ერევანი

Restart-ის მოლოდინში

სომხეთ ირანის ეკონომიკური ურთიერთობების წარსული, აწმყო და სამომავლო პერსპექტივები

პოპულარული