აღუნიკ აივაზიანი, ახალქალაქი-ნინოწმინდა

პოპულარული