გზაში

ფილიპინელები სომხეთში

ბოლო სამი წლის განმავლობაში ფილიპინელი ტურისტების რაოდენობა ოცდაათზე მეტჯერ გაიზარდა. დეტალურად იმის შესახებ, თუ რატომ ჩამოდიან ფილიპინელები სომხეთში

სომხეთის ქალაქ გიუმრიში შოთა რუსთაველის სახელობის უძველესი ქუჩა აღადგინეს

ამასთან დაკავშირებით გაიმართა ზეიმი, სადაც „კინტოურს“ ცეკვავდნენ და სტუმრებს ფახლავით უმასპინძლდებოდნენ

პოპულარული