Naira Hayrumyan, Yerevan. Foto: Qevorq Kazaryan

Ən Populyar