Bəzilərinin üzərində özünəməxsus abxaz Şaxta Baba təsvir olunub" />

Abxaziyda yolka oyuncaqları haqda foto-silsilə: onları əllə hazırlayırlar

Bəzilərinin üzərində özünəməxsus abxaz Şaxta Baba təsvir olunub

Bu balaca zavod Suxumda beş il əvvəl açılıb. Şüşəüfürənlər və rəssamlar bütün yolka oyuncaqlarını istisnasız olaraq əllə hazırlayırlar.

Materiala keçmək üçün Read More-a vurun

Abxaziyda yolka oyuncaqları haqda foto-silsilə

Material müəllifinin təklif etdiyi terminlər, toponimlər, fikirlər və ideyalar onun şəxsinə aiddir və JAMnews- un və ya onun ayrı-ayrı əməkdaşlarının fikirləri və ideyaları ilə üst-üstə düşməyə bilər. JAMnews dərc olunan materialların altında yazılan və təhqir, təhdid, zorakılığa çağırış və ya başqa səbəblərdən etnik narazılıq doğuran kimi dəyərləndirilən şərhləri silmək haqqını öz üzərində saxlayır

More on JAMnews