ყველა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ქცევის ეს ძველი კანონთა კრებული ძველებურად ყველასთვის სავალდებულოა" />

ვიდეოგამოკითხვა აფხაზეთში: რა არის ღირსების კოდექსი „აფსუარა“ და უნდა დაიცვან თუ არა ის?

ყველა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ქცევის ეს ძველი კანონთა კრებული ძველებურად ყველასთვის სავალდებულოა

„აფსუარა“ – ეს აფხაზური ტრადიციების და წეს-ჩვეულებების კრებულია, რომელიც რამდენიმე საუკუნის წინ შეიქმნა – წერდა ცნობილი აფხაზი ეთნოლოგი შალვა ინალ-იფა.

წესების შესრულება აუცილებელი იყო წინა საუკუნეებში. თუმცა, როგორც სოხუმში JAMnews-ის მცირე გამოკითხვის დროს გამოირკვა, „აფსუარა“ ძველებურად აქტუალურია და მისი წესების შესრულება დღესაც აუცილებელია. ყოველ შემთხვევაში, ასე განაცხადა აბსოლუტურად ყველა ადამიანმა, ვისაც ჩვენ ეს კითხვა დავუსვით.

ტექსტში გამოყენებული ტერმინები და ტოპონიმები, ასევე მოსაზრებები და იდეები, გამოხატავს სტატიის ავტორის პირად პოზიციას და ყოველთვის არ ემთხვევა JAMnews-ის და მისი ცალკეული თანამშრომლების მოსაზრებებსა და პოზიციას. JAMnews-ი იტოვებს უფლებას წაშალოს პუბლიკაციის ქვეშ დატოვებული კომენტარები, რომლებიც შეფასდება, როგორც შეურაცხმყოფელი, მუქარის შემცველი, ძალადობის წამქეზებელი და ასევე ეთიკურად მიუღებელი სხვა მიზეზების გამო


ასევე წაიკითხეთ