ებრაელების დიდი თემი აქ, სულ ცოტა, მე-18 საუკუნიდან ცხოვრობდა" />

რა დარჩა “ებრაელების უბნისგან” სამხრეთ ოსეთში

ებრაელების დიდი თემი აქ, სულ ცოტა, მე-18 საუკუნიდან ცხოვრობდა

ტექსტში გამოყენებული ტერმინები და ტოპონიმები, ასევე მოსაზრებები და იდეები, გამოხატავს სტატიის ავტორის პირად პოზიციას და ყოველთვის არ ემთხვევა JAMnews-ის და მისი ცალკეული თანამშრომლების მოსაზრებებსა და პოზიციას. JAMnews-ი იტოვებს უფლებას წაშალოს პუბლიკაციის ქვეშ დატოვებული კომენტარები, რომლებიც შეფასდება, როგორც შეურაცხმყოფელი, მუქარის შემცველი, ძალადობის წამქეზებელი და ასევე ეთიკურად მიუღებელი სხვა მიზეზების გამო


ასევე წაიკითხეთ