კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

JAMnews-ი უფრთხილდება და იცავს ჩვენი მკითხველების პერსონალურ მონაცემებს, რომელიც შეგროვდა, მუშავდება და გამოიყენება ჩვენ გვერდზე თქვენი სტუმრობის განმავლობაში.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოიცავს იმის აღწერას, თუ როგორ და რა სახის ინფორმაცია გროვდება JAMnews-ის მომხმარებლებისგან და ის მიზნები, რომლის მისაღწევადაც შესაძლოა JAMnews-მა შეაგროვოს, გადასცეს, ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი გახადოს მონაცემები.

რა ინფორმაციას ვაგროვებთ?

JAMnews-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ფარგლებში ჩვენ ვაგროვებთ ყველა სახის ინფორმაციას და პერსონალურ მონაცემს, რომელიც jam-news.net-ზე ჩვენი მომხმარებლების სტუმრობისას ფიქსირდება.

როდესაც თქვენ სტუმრობთ jam-news.net-ს, ჩვენი სერვერი ავტომატურად იწერს დეტალებს თქვენი ვიზიტის შესახებ (მაგალითად თქვენ IP მისამართს, ვებგვერდს, რომლიდანაც ჩვენს ვებგვერდს ესტუმრეთ, ვიზიტის დროს გამოყენებული ინტერნეტ-ბრაუზერის ტიპს, JAMnews.net-ის პორტალის იმ კონკრეტულ გვერდებს, რომლებსაც ესტუმრეთ, ასევე ვებგვერდზე თქვენი სტუმრობის თარიღსა და ხანგრძლივობას.)

დამატებით, ჩვენი ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს, რომელსაც გვაწვდით JAMnews-ის გამოწერის სერვისის მეშვეობით, მაგალითად როდესაც შეგყავთ პერსონალური მონაცემები (სახელი, სქესი, მისამართი, ელფოსტის მისამართი, ტელეფონის/ფაქსის ნომერი) ახალი ამბების გამოსაწერად.

რა მიზნით გამოვიყნებთ თქვენ პერსონალურ მონაცემებს?

ჩვენ გამოვიყენებთ და დავამუშავებთ თქვენ პერსონალურ მონაცემებს JAMnews-ის სერვისების კვლევისა და განვითარების მიზნით, ჩვენი მომხმარებლების ადმინისტრირებისა და მარკეტინგული მიზნებისთვის, ჩენი სერვისების შესახებ თქვენთვის ინფორმაციის მოსაწოდებლად.

როგორ შეგიძლიათ თქვენ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა ან მათი გაცნობა?

თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ვინახავთ თუ არა თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, გვთხოვოთ ჩვენთან დაცული თქვენი პერსონალური მონაცემების ასლის გადმოცემა, ან მოითხოვოთ ჩვენთან დაცული თქვენი პერსონალურ მონაცემებში უსწორობის აღმოფხვრა.

Comments are closed.